logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นายพูลศักดิ์  ขำมะโน

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2564

 

นายเกริกชัย พรหมดวง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563

 

นายวชิระ  บัวมาศ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560
 

นายอำนาจ กลิ่นเฟื่อง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
 

นายวิสันต์ เศิกศิริ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
 

นายบรรหาร อาภาอดุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550

 
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1930 ครั้ง