logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ตลาดสดบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เอกสารดาวน์โหลด

9 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เช่าของกรมธนารักษ์
  15 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง