logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วครว
  30 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  17 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  13 ตุลาคม 2559
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถยนต์)
  28 กันยายน 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
  26 พฤษภาคม 2558
 • จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  14 พฤษภาคม 2558
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  5 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  27 ตุลาคม 2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  16 ตุลาคม 2556