logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางพวงพกา ร้อยพรมมา ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบริจาคสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านหนองคาย กิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย

24 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดหนองคาย ...
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • กิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง" 2 มิถุนายน 2566
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง