logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายกรณีการจัดตั้งพื้นที่ส่งเสริมการค้า ณ เมืองชายแดน (Border Trading Town) วันที่ 15-16 พ.ย. 59

การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายกรณีการจัดตั้งพื้นที่ส่งเสริมการค้า ณ เมืองชายแดน (Border Trading Town) วันที่ 15-16 พ.ย. 5922 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การอุปถัมภ์พระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
  20 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
  19 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง