logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางพวงพกา ร้อยพรมมา ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ให้การต้อนรับ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ พร้อมร่วมลงพื้นที่ที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค. 1031 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ และ ร่วมประชุมรับฟังความาคิดเห็น (Market Sounding) ซึ่งมีผู้ประกอบการ และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

4 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ครั้งที่ 4/2567
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง