logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะ ในภารกิจลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ จังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นางพวงพกา ร้อยพรมมา ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เข้าร่วมประชุมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินมาปฏิบัติภารกิจพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการ โดยที่ประชุมได้พูดคุย ซักถาม ผู้ประกอบการในประเด็นปัญหาการส่งออก   ขั้นตอนพิธีการศุลกากร การค้าขายแดน และการพัฒนาการให้บริการแบบ one stop service ระหว่างไทย ลาว จีน ในการนี้ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายได้กล่าวถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายโดยขอให้รัฐบาลพิจารณาถึงความจำเป็นและผลักดันให้มีโครงการตัดถนนเข้าสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค.1031 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 718 - 0 - 46 ไร่ เพื่อให้เกิดความดึงดูดใจ สร้างความน่าสนใจแก่นักลงทุนให้ลงทุนพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

อัลบั้มภาพ

11 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 141 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมโอนขายที่ราชพัสดุ
  29 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมโอนขายที่ราชพัสดุ
  22 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง