logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย โดยนางพวงพกา ร้อยพรมมา ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ได้จัด “อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน่วยงานราชการเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการทุกส่วน และขอขอบคุณทุกส่วนราชการเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

9 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดหนองคาย ...
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • กิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรริมโขง" 2 มิถุนายน 2566
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง