logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ แห่งรัฐประจำจังหวัดหนอคาย ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

26 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
  29 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...
  29 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
  29 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง