logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการ ณ สนง.ธพ.หนองคายระหว่างวันที่12-16 ม.ค. 60พร้อมนี้สนง.ธพ.กลุ่มที่10 ได้จัดประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้ตรวจสุรพงษ์ เป็นประธาน

นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เดินทางมาตรวจราชการ ณ สนง.ธพ.หนองคายระหว่างวันที่12-16 ม.ค. 60พร้อมนี้สนง.ธพ.กลุ่มที่10 ได้จัดประชุมกลุ่ม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้ตรวจสุรพงษ์ เป็นประธาน13 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การอุปถัมภ์พระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
  20 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
  19 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง