logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ที่ 10 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นางพวงพกา ร้อยพรมมา ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เข้าร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ที่ 10 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหารือข้อราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4

11 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมโอนขายที่ราชพัสดุ
  29 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
  28 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมโอนขายที่ราชพัสดุ
  22 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง