logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายจัดประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนจังหวัดหนองคายครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายจัดประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนจังหวัดหนองคายครั้งที่ 1/255924 สิงหาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี
  24 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ครั้งที่ 4/2567
  7 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง