logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายจัดประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนจังหวัดหนองคายครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายจัดประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนจังหวัดหนองคายครั้งที่ 1/255924 สิงหาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  1 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การอุปถัมภ์พระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
  20 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
  19 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง