logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • เกี่ยวกับราชพัสดุ
  9 มกราคม 2557
 • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  8 มกราคม 2557
 • ที่ราชพัสดุทุกประเภท
  8 มกราคม 2557
 • ทะเบียนอาคารราชพัสดุทุกประเภท
  8 มกราคม 2557
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ
  8 มกราคม 2557
 • ทะเบียนอุตสาหกรรม
  8 มกราคม 2557
 • ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  8 มกราคม 2557
 • ทะเบียนทั่วไป
  8 มกราคม 2557
 • การจัดประโยชน์อาคารราชพัสดุอำเภอเมืองหนองคาย
  8 เมษายน 2558
 • การจัดประโยชน์อาคารราชพัสดุอำเภอโพนพิสัย
  8 เมษายน 2558
 • การจัดประโยชน์อาคารราชพัสดุอำเภอท่าบ่อ
  8 เมษายน 2558
 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุอำเภอสังคม
  8 เมษายน 2558
 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุอำเภอท่าบ่อ
  8 มกราคม 2557
 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุอำเภอโพนพิสัย
  8 มกราคม 2557
 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุอำเภอเมืองหนองคาย
  8 มกราคม 2557
 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุอำเภอศรีเชียงใหม่
  8 มกราคม 2557
 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุอำเภอสระใคร
  8 มกราคม 2557
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2558
  8 เมษายน 2558
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  8 เมษายน 2558
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2558
  15 ธันวาคม 2556
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  15 ธันวาคม 2556
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  15 ธันวาคม 2556
 • การจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2557
  15 ธันวาคม 2556
 • การปฏิบัติงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ
  28 กันยายน 2557
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกันยายน 2561
  1 ตุลาคม 2561
 • รวมข้อมูลการระวังชี้แนวเขต ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561
  4 กันยายน 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนสิงหาคม 2561
  3 กันยายน 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนเมษายน 2561
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมีนาคม 2561
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมกราคม 2561
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนธันวาคม 2560
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนตุลาคม 2560
  22 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนกรกฏาคม 2561
  1 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนมิถุนายน 2561
  1 สิงหาคม 2561
 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขตประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  1 สิงหาคม 2561