logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ

22 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 704 ครั้ง